S.Maria Maggiore, S.Pietro, S.Clemente, Forum, Palatijn,Keizerfora / IMG_0163

18/04/2005

Previous Home Next
IMG_0163
Mercatus Traiani 1e verdieping